PT视讯官网

19-20学年第一学期第七周校园活动预告

发布日期:2020-10-14浏览次数:194

                         1.第十九届“三江杯”辩论赛表演赛

                           时间:10月14日18:30-20:00

                           举办部门:校学习部

                           举办地点:3110

                           活动负责人:施程夕

                         2.十佳歌手海选

                           时间:10月14日18:30

                           举办部门:文娱部

                           举办地点:学术报告厅

                           活动负责人:王晶

                      3.“爱心传递,你我同行”一院一品活动

                            时间:10月16日

                            举办部门:建筑学院

                           举办地点:食堂门口

                        活动负责人:李春、温馨、刘旭

                       4.新人才艺晚会

                            时间:10月16日18:00

                            举办部门:计算机学院

                            举办地点:学术报告厅

                            活动负责人:陆泽葳

                  5.“勇攀知识之峰,争夺智慧之星”一院一品

                            时间:10月16日18:30

                            举办部门:机电学院

                            举办地点:三江会堂

                            活动负责人:吴昕阳